محمد رضا سلیمی اول بجستانی

درباره من

دکتر محمد رضا سلیمی اول بجستانی
image

استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1400/8/1)

استنادات

462

h-index

7

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

288

مقالات

10

h-index

5

مؤلفین همکار

28

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Inhibition of TEMbla Producing Escherichia coli Isolated From Poultry Colibacillosis Using Cinnamomum camphora and Syzygium aromaticum Essential Oils
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection(2019)
بهار ملک پور, ^خاطره کفشدوزان*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
Phylogenetic Grouping and Assessment of Virulence Genotypes, With Antibiotic Resistance Patterns, of Escherichia Coli Strains Implicated in Female Urinary Tract Infections
FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE(2015)
^حمید استاجی, جواد خوش گفتار, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی میزان شیوع ژن‌های مولد شیگاتوکسین (stx1, stx2) در سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از بره‌های نژاد سنگسری مبتلا به عفونت دستگاه گوارشی در منطقه سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex – PCR
(2015)
^حمید استاجی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^عماد چنگیزی
Distribution of Shiga toxin genes subtypes in B1phylotypes of Escherichia coli isolated from calves suffering from diarrhea in Tehran suburb using DNA oligonucleotide arrays
(2015)
^حمید استاجی, آلفردا تونلی, ^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Influence of Dicrocoelium danderiticum obtained from the live samples on hematological profile of slaughtered cattle in Semnan, Iran
Comparative clinical pathology(2014)
^محمود احمدی همدانی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Histological study of cartilaginous cells distributed in the body of the penis in one-humped camel(camelus dromcdarius)
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2013)
^محمدحسن یوسفی, حسن گیلانپور, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بروز آلودگی با کریپتوسپوریدیوم رایانی در گاوهای ایرانی
(2012)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
isolation and identification of salmonella spp from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran using conventional culture method and multiplex pcr
(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, ^خسرو قزوینیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^علی مهدوی
کاربرد روش های زیست مولکولی در تشخیص کرم ها و آلودگی های کرمی ایران
مجله دامپزشکی و آزمایشگاه(2011)
ف جالوسیان, ب مشگی, ع اسلامی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
تعیین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی
مجله دامپزشکی و آزمایشگاه(2011)
علی قاسمیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بیماری های کرمی حیوانات و راه های مختلف تشخیص آنها بخش دوم:روشهای غیر انگل شناسی
(2010)
ب مشگی, ع اسلامی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ف جالوسیان
بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در سگ های گله شهرستان جهرم، استان فارس
(2008)
محسن فرزام, ^عماد چنگیزی, مهدی محبعلی, بهناز آخوندی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Evaluation of an ELISA for Detection of Antibodies to Fasciola Hepatica in Milk
(2008)
محسن فرزام, ^عماد چنگیزی, مهدی محبعلی, بهناز آخوندی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Evaluation of an Elisa to Assess the Intwnsity of Fasciola Hepatica Infection in Cattle
VETERINARY RECORD(2008)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, P Cripps, D.J.L. Williams
Gastrointestinal Helminthic Parasites in Stray Cats (Felis catus)
IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY(2007)
^عماد چنگیزی, ایرج موبدی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, الف رضایی دوست
شیوع آلودگی سرمی ناشی از انگل نئوسپوراکانینوم در سگ های نگهبان در مجتمع لبن شهرستان قم با استفاده از روش ELISA
اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان وحیوان The First National Congress of Parasitic Diseases and Zoonotic Parasites(2018-11-13)
سعید کریمی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی*, علی جوان شیر, حمیدرضا عزیزی, علی اصغر بهاری
Molecular diagnosis of Sarcocystis spp. among macrocysts of esophagus muscles of referred sheep to Semnan abattoir, Iran
اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان وحیوان The First National Congress of Parasitic Diseases and Zoonotic Parasites(2018-11-13)
9412523002, ^مریم رسولی*, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
شیوع آلودگی سرمی ناشی از انگل نئوسپوراکانینوم در گاوهای شیری در مجتمع لبن شهرستان قم با استفاده از روش ELISA
اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان وحیوان The First National Congress of Parasitic Diseases and Zoonotic Parasites(2018-11-13)
علی جوان شیر, حمیدرضا عزیزی*, سعید کریمی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, علی اصغر بهاری
بررسی فون انگل های کرمی و عظله ای گراز وحشی در استان مازندران
اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان وحیوان The First National Congress of Parasitic Diseases and Zoonotic Parasites(2018-11-13)
معین ابوالحسنی درونکلا*, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
COMBINATION EFFECT OF CINAMON AND CLOVE EXTRACTS AGAINST
هفدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی(2016-08-23)
^خاطره کفشدوزان*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی شیوع و اهمیت بهداشتی و اقتصادی ناشی از ترماتودهای کبدی نشخوارکنندگان بزرگ ذبح شده در کشتارگاه صنعتی قم
هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2014-05-06)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی میزان شیوع و اهمیت بهداشتی و خسارت های اقتصادی ناشی از کیست هیداتیک در نشخوار کنندگان بزرگ کشتارگاه صنعتی استان قم
هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2014-05-06)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند و بز در کشتارگاه شهمیرزاد
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^محمد مهدی درویشی, ^مرتضی صابری
تغییرات وضعیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما و سلولهای سوماتیک در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی شهرستان بهبهان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
ام البنین قاسمیان , شهاب الدین صافی, علی بهزادی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Life cycle of the dermacentor marginatus (acari: ixodidae) under laboratory conditions in Shahmirzad area (Semnan, Iran).
TTP7: Ticks and Tick-borne pathogens International Conference Zaragoza (Spain), 2011(2011-08-28)
^عماد چنگیزی, محمد مهدی درویش, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, دکتر لاله رزمی
TE-Site Location of Dermacentor SPP and Hyalomma SPP on Sheep and Goat in Semnan (North East of Iran)
TTP6: International Conference on Ticks and Tick-borne pathogens, Argentina, 2008(2008-09-21)
^عماد چنگیزی, صادق رهبری, صادق رهبری, صدیقه نبیان, صدیقه نبیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
مطالعه رشد تریکوموناس گالیناروم در محیط کشت دیاموند
ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی(2008-06-27)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, کمیل مذهب جعفری , کمیل مذهب جعفری
ارزیابی جمعیت جرب قرمز ( Dermanyssus gallinae )توسط تله های مقوایی
ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی(2008-06-27)
^عماد چنگیزی, نعمت ا... کشاورز , نعمت ا... کشاورز , ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
ارزیابی حدت بیماری ناشی از فاسیولا هپاتیکا در گاو توسط روش الیزا
ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی(2008-06-27)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی گذشته نگر بیماری دیکروسلیازیس در گوسفندان استان لرستان
پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2008-04-26)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Gastrointestinal Helminthes Parastites in Story Cat (Felis Catus) from Bandar-e-Anzali ,North of Iran
کنفرانس سالیانه آموزش و پژوهش دامپزشکی(2008-03-17)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^عماد چنگیزی
The Study of Effects of Interruption in Regular Exercises on People who are Motivated to Exercises Regularly by body Image Compared with Individuals w
14th multi-disciplinary Iranian researchers conference in Europe(2006-09-01)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, M Minou
Morphological characteristics of Hyalomma Anatolicum (Koch 1384) in Shahmirzad Northeast of Iran
کنفرانس منطقه ای کنه و بیماریهای ناشی از آن(2006-05-26)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
مطالعه اپیدمیولوژیک آلودگی تک یاخته کریپتوسپوردیوم در گاوداریهای شهرستان سمنان
چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران(2006-02-20)
^عماد چنگیزی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
ارزیابی روش ابداعی تشخیص بیماری فاسیولوز در گاو از طریق تعیین میزان آنتی بادی در سرم
چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران(2006-02-20)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, Diana Williams
The Correlation Between Milk and Serum Antibodies to Fasciola Hepatica in Cattle
دومین کنگره بیولوژی کاربردی با دامنه بین المللی(2004-09-29)
^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسي فون انگل هاي داخلي گراز وحشي در منطقه البرز مركزي
ابوالحسني درونكلا معين(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص گونه هاي ساركوسيستيس در ماكروكيست هاي عضلاني مري گوسفندهاي ارجاعي به كشتارگاه سمنان به روش واكنش زنجيره اي پليمراز امپلي فاي تصادفي DNA پلي مورفيك(RAPD-PCR)
استيري مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان آلودگي ساركوسيستيس در دامهاي كشتارشده در كشتارگاه سمنان با روش گسترش فشاري و هضمي
احتشام فر سحر(تاریخ دفاع: 1397/08/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آلودگي انگل هاي خارجي گربه هاي ارجاع داده شده به بيمارستان دامپزشكي و مراكز درماني شهرستان تهران
صادقي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي مولكولي گونه Ehrlichia ewingii در نمونه هاي خون سگ هاي ارجاعي به كلينيك هاي شهر سمنان، ايران
صفاربنيس اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تآثير آزمايشگاهي اسانس هاي اسپند و رازيانه بر كنه نرم آرگاس پرسيكوس
زماني سليم محسن(تاریخ دفاع: 1399/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آزمايشگاهي اسانس هاي آنغوزه و مريم گلي و سم سوين بركنه نرم آرگاس پرسيكوس
پيري توندري فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش های آزمایشگاهی تشخیص انگل ها
(2011-06-22)
اصول طب داخلی دامپزشکی (جلد اول )
(1999-05-31)
اصول طب داخلی دامپزشکی( جلد دوم )
(1998-06-05)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیستم های تصویر گر پزشکی   (266 بار دانلود)
رشته : مهندسی پزشکی , گرایش : مهندسی پزشکی
انگل شناسی (نماتودها)   (283 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
انگل شناسی و بیماری های انگلی کرم های پهن   (262 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
msalimi@semnan.ac.ir
(+98)2331533623

فرم تماس